top of page
Kid Malování

CENÍK

Pacienti pojišťoven 211 ZPMV ČR a 209 ZPŠ mají péči hrazenou v rámci veřejného zdravotního pojištění (vč. zprávy pro zdravotnická zařízení). Na vstupní vyšetření je třeba donést poukaz K - doporučení obvodního lékaře či jiného specialisty.
Ostatní pojištěnci zatím hradí přímou úhradou dle ceníku ambulance.

Telefonická konzultace

do 10 min. (zdarma)

Telefonická konzultace (předem objednaná

15 min. (200 Kč)

Terapie v cizím jazyce

(Fj, Aj)

příplatek 500 ,- Kč / terapii

Terénní individuální terapie

od 60 minut 1200 ,- Kč 

+ jízdné 

Komplexní individuální diagnostika a následná terapie

60 minut 1000 ,- Kč

Zpráva provázející komplexní vyšetření 300,- Kč

Odborná zpráva

400 ,- Kč

Vypracování odborné zprávy pro další pedagogické (PPP/SPC) či jiné účely.

STORNO poplatek

100 % ceny terapie

v případě neomluvené absence.

50 % ceny v případě omluvení pod 48 h před terapií.

Individuální terapie

(každá započatá terapie)

à 15 minut 200 ,- Kč

à 30 minut 400 ,- Kč

à 45 minut 600 ,- Kč

à 60 minut 800 ,- Kč

Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu odb. povolání, SŠ/VŠ

300 ,- Kč

Potvrzení zájemcům o studium odborného oboru, lékařská zpráva.

Pravidla plateb

Pro platby jsou možné 3 způsoby: převodem na účet před terapií, QR kódem či v hotovosti v čase terapie.

1) Převod z účtu: Platbu prosím proveďte 48 h před terapií, pokud platíte převodem z účtu (v čase terapie bude platba zkontrolovatelná) . Do poznámky napište jméno pacienta a datum smluvené terapie. 

2) Platba QR kódem: v čase terapie Vám bude vystaven QR kód, kterým zaplatíte pomocí svého telefonu.

3) Platba v hotovosti: v čase terapie zaplatíte v hotovosti dle ceníku.

Pokud nebude částka uhrazena, terapie neproběhne.

Pokud se Vám nehodí domluvený termín, je nutné domluvit náhradní do 48 h předem. Pokud je doba kratší než 48 h před smluveným termínem, je možné nahradit online formou v čase terapie či pokud je to možné, využít navrhnutý náhradní termín. Pokud se pacient neomluví, bude účtováno 100 % z ceny terapie, pokud se omluví ve lhůtě kratší než 48 hodin před počátkem terapie a nevyužije možnost nahrazení terapie, hradí se 50 % z ceny terapie při příští návštěvě (30 min. 200 Kč) dle ceníku. viz Vnitřní řád ambulance klinické logopedie, který každý pacient potvrzuje při vstupním vyšetření.

Bankovní spojení: 106423191/2250

Poskytovatelem zdravotních služeb je: Mgr. et Mgr. Vladimíra Moravcová, IČO  17215579,             Barákova 575, Jičín, 506 01

Datová schránka: ijnqpbr                                                    Nejsem plátce DPH

Tento ceník je platný od 1.5.2024.

Kontaktujte mě

Máte zájem o terapii? Napište mi.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Děkuji za zprávu!
bottom of page