top of page
Hide and Seek

Služby

Míč ve spirále
betonová zeď

Klinický
logoped

Odbornost 903 pod Ministerstvem zdravornictví ČR. 

Absolvent VŠ se státní závěrečnou zkouškou Logopedie a Surdopedie.

Dlouhodobá praxe ve zdravotnictví a atestační zkouška pod IPVZ v oboru Klinická logopedie.

Nejvyšší kvalifikace v oboru - K3 s Diplomem o celoživotním vzdělávání.

Jediný oprávněný samostatně pracující specialista, ke kterému můžete přijít k terapii vad a poruch řeči a jazyka, poruch svalstva orofaciální oblasti, poruch polykání a příjmu potravy. 

Řeší Vaše potíže komplexně a je k tomu kompetentní a také pojištěný. 

Telefonická konzultace

Jedná se o úvodní telefonát, ve kterém jsou pacientem stanoveny předpoklady péče a charakter obtíží a následně navrhnut další postup (individuální vyšetření, potřebná jiná vyšetření).

Čas telefonátu do 10 minut.

Terénní individuální konzultace

Pokud pacient upřednostňuje domácí péči, je zde možnost domácí návštěvy, která má své výhody pro klienta, který je ve svém prostředí a cítí se tak příjemněji. Čas konzultace je od 60 minut.

Komplexní individuální diagnostika a návrh terapie

První osobní setkání s pacientem, při kterém je zhodnocen komplexní stav
(u dětí psychomotorický vývoj, aktuální stav oblastí motoriky, grafomotoriky, P/L orientace, jazyka a řeči, obsahové stránky řeči, úroveň jazykových a motorických schopností, kousání a polykání, u dospělých úroveň fatických, kognitivních, motorických funkcí a polykání)  a dle toho navržen plán terapie.

Čas vyšetření je 60 minut vč. zdravotnické dokumentace.

Skupinová terapie

Naše batole (určeno dětem  ve věku 1-3 roky s rodiči či prarodiči se zaměřením na celkový psychomotorický vývoj, příjem stravy a preventivní logopedický program.

Povídálek - určeno dětem 3-5 let, které potřebují podpořit nejen v řečovém vývoji.

Předškolácké procvičování (určeno dětem ve věku 5-7 let se zaměřením na celkový psychomotorický vývoj). 

Dochází 4 - 10 dětí.

Individuální terapie

Jedná se o trénink dle stanoveného plánu terapie při komplexním vyšetření, který probíhá osobně či online, pokud není možné osobní setkání. Čas konzultace je 15, 30, 45 nebo 60 minut vč. zdravotnické dokumentace dle potřeb pacienta a domluvy.

Aktuálně je možné si dle dohody domluvit trénink jazykových schopností dle DB Elkonina zaměřený zejména na fonologické uvědomování významné pro připravenost dětí na čtení a psaní, ale i artikulaci a mluvenou řeč. 

Kontaktujte mě

Napište si pro více informací ke službě nebo o terapii.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Děkuji za odeslání.
bottom of page