top of page

CERTIFIKACE A ČLENSTVÍ

Jsem členkou Asociace klinických logopedů AKL ČR. 

Jsem certifikovaným terapeutem Terapie orální pozice (2019).

 

 

Pracuji v konceptu Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA (2020).

Další kurzy:

Palatolálie (2016)

Vady a poruchy sluchu (2016)

Afázie I (2016), Afázie II (2017)

Klinická neurologie pro klinické logopedy (2016)

Akreditovaný kurz Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa (2017) 

Kurz Českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky (2016-2017)

Balbuties I (2017), Balbuties II (2018)

Hlas (2017)

Afaziologie A - Základy klinické afaziologie (2017), Afaziologie B - Kognitivně-neuropsychologický přístup (2017)

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (Dysartrie, apraxie) (2017)

Neuropsychologická a klinická diagnostika Alzheimerovy choroby (2017)

Dyslalie (2017)

Získané dysartrie (2017)

Vývojová dysfázie (2018)

Metodika odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle ABA (2022)

Interaktivní kurz vývojové péče o novorozence, neonatologie (VFN Praha) (2022)

Ako sa bábätko učí jesť (príkrmy) MAMILA SK (2022)

Myofunkční terapie - A. Kittel, N. Oster (2023)

Možnosti funkční intervence u dětí při obtížích s příjmem potravy z pohledu orálně senzomotorického vývoje (2023)

Postavení zubů - celotělový a neurofunkční pohled - I. Diepolder (2024)

Funkční dysfagie (2024)

Aplikace Oral placement therapy v terapii artikulačních a fonologických poruch (2024)

Mutismus (2024)

 

The Clinic: The Clinic
bottom of page