top of page
Vyhledat
  • vladkavondrackova5

Předškolácké procvičování = skupinová terapie a individuální terapie

Ptáte se mě, kam by mělo Vaše dítě docházet, zda do individuální péče nebo na skupinky.V individuální péči pracujeme také na všech oblastech rozvoje, ale nejvíce na těch řečových, cíleně se věnujeme jazykovým oblastem, orofaciální oblasti a rozvoji, více okrajově v část terapie se věnujeme i oblastem ostatním, kterým se věnuje právě skupinová terapie.

Skupinky jsou momentálně pro nejvíce potřebnou skupinku dětí - 5-7 let právě proto, že máme děti, které dochází či nedochází do individuální péče klinického logopeda, ale potřebují ji a zároveň mají obtíže nejen v řeči, ale i v ostatních oblastech - jsou sociálně nezralé, zrakové a sluchové vnímání, paměť, všeobecný přehled, předmatematické schopnosti, hrubá a jemná motorika, grafomotorika, prostorové vnímání, pravo-levá orientace, pracovní připravenost, komunikace a vyjadřování se v souvětích nikoliv jednoslovně, kvalitní rozumění instrukcím a další oblasti potřebují pravidelný trénink.


Pravidelný, tzn. denní, nikoliv občas. Jedině tak může mozek docházet ke kvalitnímu rozvoji a využívat možnosti maximální neuroplasticity. Děti do 10 let věku mohou využívat tzv. „Windows of opportunity“- v daném čase je možný rychlejší rozvoj konkrétních dovedností a rozvoj konkrétních oblastí mozku. Periody "prime times", kdy se dítě nejlépe dané oblasti učí, trvají do přibližně deseti let věku dítěte. Jedná se o období, kdy dítě tyto oblasti může nejkvalitněji a nejrychleji, ale i nejsnadněji rozvíjet.


Některé děti však vstupují ve věku 6-7 let na základní školu s nedostatečně vyvinutými potřebnými schopnostmi ke čtení, psaní a počítání, ale i učení jako takovému. Poté ve 2. - 3. ročníku ZŠ se začnou problémy prohlubovat a řešit - dítě je posláno do pedagogicko psychologické poradny a tam stanoví potřebu reedukace určitých oblastí. ALE - toto dítě nemělo možnost se dané oblasti zatím konstruktivně, postupně a kvalitně naučit, některé části potřebného učení byly přeskočeny a problémy se začaly manifestovat až postupně a později. Je nutné tyto oblasti vytrénovat a založit kvalitní neuronální synapse v daných částech mozku? Ano, ale ideálně ještě dříve, než dítě bude mít problémy ve škole, které nám vypoví o potížích. Odklad školní docházky nepomůže dětem v inervaci částí mozku, které nejsou dostatečné, pouze správný a kvalitní trénink a terapie toto mohou zajistit.


Do skupinové i individuální terapie přijímám děti i v průběhu roku, protože vývoj není omezen počtem lekcí, ale potřebami dětí a potřebou kvalitně vedené péče.


16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page