top of page
Vyhledat
  • vladkavondrackova5

Proběhlé kurzy Předškoláckého procvičování 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 proběhly čtyři běhy po deseti lekcích Předškoláckého procvičování, které byly úspěšné. Bylo výjimečné sledovat pokrok Vašich dětí a činilo mi velkou radost je i Vás vést v rozvoji všech oblastí psychomotoriky. Cílem nám byla sice připravenost na vstup do školy, ale otevřela se nám i mnohá další témata, která je často s dětmi těžké probírat (zpracování problému, vnímání odchodu blízkého člověka a mnoho dalších). Rozvíjeli jsme se v kresbě, grafomotorice, zrakovém vnímání a optické diferenciaci, zrakové paměti, sluchovém vnímání a uvědomování, sluchové paměti, obsahové stránce řeči, v komunikačních dovednostech, pracovali jsme na hygieně správného sedu, hrubé i jemné motorice, vnímání vlastní individuality i sebe v rámci kolektivu dětí, učili jsme se ale i etickému jednání k ostatním, rozvíjeli jsme všeobecné znalosti a dovednosti. Stali jsme se součástí společnosti, o které vědomě přemýšlíme, rozvinuli jsme ale i mnohem více. Získali jsme nové kamarády a učili jsme se řešit nově vzniklé situace a rozhodovat se sami za sebe, učili jsme se táhnout za jeden provaz.

Někteří vstupují připravení do školy a přejeme jim mnoho štěstí a radostí v budoucím vzdělávacím procesu. Někteří potřebují více času k vlastnímu seberozvoji, a mají možnost i v dalším roce 2023/2024 navštěvovat Předškolácké procvičování a ráda jim i Vám budu opět průvodcem.

Děkuji za čas s Vámi a těším se na kterékoliv další setkání, ať již ve skupince, v individuální péči nebo při náhodném setkání. Vaše VM =)


16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page